Administratorem serwisu jest firma PRownia – Sztuka Relacji Anna Zakrzewska, NIP: 542- 266-86-16, zwana dalej „Administratorem”. Użytkownikiem serwisu, zwanym dalej „Użytkownikiem”, jest osoba fizyczna korzystająca z zasobów strony http://udostepniacze.pl zwanej dalej „Serwisem”, na zasadach przedstawionych w niniejszej Polityce Prywatności.

Gromadzenie danych osobowych

Administrator serwisu zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów Rozdziału III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Podczas użytkowania Serwisu, Użytkownik zgadza się na pobieranie i przetwarzanie w obrębie strony, adresu email, IP, imienia (nazwy) lub innych wymaganych/opcjonalnych danych w sposób następujący:

Formularz konkursowy

Podczas korzystania z formularza użytkownik zgadza się na dobrowolne podanie wszelkich danych w wymaganych polach formularza na potrzeby przetwarzanego konkursu „uDOSTĘPniacze 2.0”, wliczając w to imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane uczniów, nauczyciela i opiekuna zespołu, dane szkoły i inne. Administrator oświadcza, że wszystkie zebrane dane wykorzystane zostaną jedynie do weryfikacji przesłanych dokumentów a dostęp do tych danych będzie miał tylko Administrator oraz Organizator Konkursu czyli Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polityka-prywatnosci/ Administrator nie ujawnia ani nie odsprzedaje zgromadzonych danych stronom trzecim. W przypadku złamania prawa mogą one jednak zostać przekazane zainteresowanym organom ścigania.

Administrator nie ujawnia ani nie odsprzedaje zgromadzonych danych stronom trzecim. W przypadku złamania prawa mogą one jednak zostać przekazane zainteresowanym organom ścigania..

Cookies (ciasteczka)

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na urządzeniu Użytkownika. Cookies nie są szkodliwe ani dla bezpieczeństwa Użytkownika ani dla jego urządzenia, dlatego zalecamy nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Funkcja oddawania komentarza, oceniania czy logowania wymaga obsługi ciasteczek lub zalogowania się na swoje konto. Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji oraz śledzeniu trendów i sposobów poruszania się po Serwisie. Pliki cookies umożliwiają m.in.: określenie czy Użytkownik jest zalogowany, określenie ilości unikalnych wejść w celach statystycznych, ustawienie widoczności boksów reklamowych, a w przypadku Użytkowników zalogowanych dostosowanie ustawień konta.

Statystyki

Serwis wykorzystuje statystyki Google Analitics m.in. w celu zbierania informacji dotyczących: ruchu wewnątrz serwisu, źródeł odwiedzin, czasu spędzonego na stronie, typu urządzenia oraz rodzaju przeglądarki. Pobieranie tych informacji odbywa się niezależnie od Użytkownika i służy jedynie w celom statystycznym. Google Analitics w celu poprawnego funkcjonowania wykorzystuje ciasteczka.